Chociaż Frydlant to miejscowość, utarło się powiedzenie, że zwiedzanie Frydlantu jest w rzeczywistości zwiedzaniem usytuowanego tam gotyckiego zamku, który w późniejszym okresie został przebudowany na zamek renesansowy. Zamek Frydlant faktycznie stanowi jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą atrakcję północnych Czech. Z pewnością jest najważniejszym punktem, którego nie można pominąć, będąc w tamtym rejonie. Zamieszkałe przez niespełna osiem tysięcy ludzi miasteczko znajduje się zaledwie jedenaście kilometrów od granicy czesko-polskiej i jest celem podróży wielu Polaków, którzy pasjonują się dawnymi budowlami i każdego roku tłumnie odwiedzają niewielkie czeskie miasteczko, by na własne oczy zobaczyć największy zamek w okolicy.

Najstarsza atrakcja turystyczna?

Zamek we Frydlancie zaczął powstawać już w roku 1278 roku z inicjatywy Rudolfa Bibersteina i można śmiało powiedzieć, że od tamtego momentu był ulepszany i modyfikowany wielokrotnie. W epoce renesansu nabrał właściwie wszelkich cech architektonicznych charakterystycznych dla tamtego okresu, choć z początku miał być iście gotyckim zamczyskiem. W drugiej połowie szesnastego wieku Melchior von Rodern nadał mu ostateczny kształt, dodając Dolny Zamek, a w kolejnych latach ukończono budowę kaplicy św. Anny. W kolejnych latach zamek przechodził z rąk do rąk, od każdego z nowych właścicieli otrzymując coś nowego. Zmieniał wobec tego kształt i charakter wraz z pojawiającymi się ideami. Tym sposobem od szesnastego wieku na zamku pojawiły się nowe umocnienia obronne, następnie barokowa sala rycerska, Skrzydło Kasztelańskie, a w dziewiętnastym już wieku pojawiło się skrzydło przy Zamku Dolnym. Mówi się nie bez powodu, że zamek we Frydlancie to jedna z najstarszych udostępnionych turystom atrakcji, ponieważ pierwsze w pełni legalne wizyty turystów miały miejsce już w 1800 roku, co było wydarzeniem na skalę całej ówczesnej Europy. Obecnie miasteczko znajduje się niemalże na styku trzech państw – Czech, Polski i Niemiec.Turyści właśnie z tych państw najczęściej odwiedzają Frydlant, by na własne oczy zobaczyć niezwykły gotycko-renesansowy zamek.