Przybieżeli do Betlejem Pasterze to jedna z najbardziej popularnych kolęd w Polsce. Jej powstanie datuje się na wiek XVII. Obecna wersja znana jest od wieku XIX, ponieważ ulegała ona wielu różnym modyfikacjom. Autor melodii jak i słów jest nieznany, natomiast uważa się, że przez zmiany zachodzące na przełomie wieków autorów jest po prostu wielu. Pierwsze zapisy odnośnie kolędy przechowywane są w archiwach. Zmianom ulegały nie tylko słowa, ale również modyfikacje dotyczyły melodii.

 

Przybieżeli do Betlejem tekst zawiera opis sytuacji w jakiej na świat przychodziło Jezus Chrystus. Składa się z 8 zwrotek. Każda z nich posiada dwa wersy, po których następuje powtarzający się refren: „Chwała na wysokości, a pokój na Ziemi”. Strofy kolejno opisują pokłon pasterzy, królów, zwierząt. Opisują emocję, cuda jakie towarzyszył narodzinom Dzieciątka. Podmiot mówi o tym, że wszystkie te niezwykłe sytuacje wskazują na to że, to małe Dzieciątku urodzone w szopie jest cudownym, długo oczekiwanym Zbawicielem, Jest to wesoła, radosna i żywa kolęda. Mimo, że powstała przed wiekami, nadal jest obecna w tradycjach Bożego Narodzenia.