Celem każdej reklamy jest wpływanie na wielkość realizowanej sprzedaży. Wzrost popytu na daną markę będzie wynikać z różnokierunkowego oddziaływania reklamy na zachowaniu kupujących. Kierunek tego oddziaływania będzie różny w zależności od stopnia lojalności adresata reklamy. Najczęściej jednak zamiast określać cel reklamy jako wzrost sprzedaży lub wpływ na zachowania konsumentów wyraża się go w postaci miar pośrednich skuteczności reklamy. Do jednych z najważniejszych zadań reklamy należy zwiększanie obrotów. W wielu przedsiębiorstwach szefowie, menedżerowie, dyrektorzy i prezesi domagają się natychmiastowych zwrotów z działań reklamowych. Warto zdecydować się na gra sudoku?

Liczą, że dzięki temu, iż wydają w poniedziałek kilka tysięcy złotych na ogłoszenie w gazecie, w piątek pojawiają się klienci. Niestety taka sytuacja jest w dzisiejszym świecie niezwykłą rzadkością. Niezaprzeczalnym jest jednak fakt, że w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo wprowadza na rynek produkt nowy, funkcją reklamy jest jednak także stymulowanie popytu, informowanie potencjalnych nabywców o cechach i możliwościach wyrobu. W praktyce dotyczy o planowe, a jednocześnie odpowiednie informowanie co dany obszar robi dla tych, których sprawa dotyczy bezpośrednio. W związku z czym ma ogromne znaczenie. Public relations jest określane bardzo młodą nauką, ale jednocześnie mającą swe źródła w pradawnych czasach. Faktem jest, że praktyczne wykorzystywanie osiągnięć naukowych w public relations jest dowodem, że PR to dziedzina, która eksploruje oraz poszukuje możliwości wielu współczesnych nauk.