Powstały produkt z wytłaczania oleju z nasion rzepaku jest nazywany śrutą rzepakową. Stanowi on, obok śruty sojowej źródło cennego białka w żywieniu zwierząt hodowlanych. Śruta z rzepaku jest znacznie tańsza od śruty sojowej. Doskonale nadaje się do karmienia trzody chlewnej, przeżuwaczy oraz drobiu. Można ją także stosować w karmieniu ryb, głównie karpi, owiec, kaczek, gęsi i różnych zwierząt futerkowych.
Śruta uzupełnia też inne pasze i obniża koszty związane z utrzymaniem hodowli.

Co zawiera śruta rzepakowa?

Pasze rzepakowe są bogate w aminokwasy siarkowe, w tym metioninę z cystyną. Śruta zawiera też duże ilości białka.
Strawność
Nieco wyższa strawność śruty rzepakowej u świń niż u drobiu związana jest z dłuższym przewodem pokarmowym tych zwierząt i czasem wchłaniania aminokwasów. U przeżuwaczy śruta ta jest dobrze trawiona niemal w całości, a dwa razy wyższa zawartość włókna surowego oraz neutralno- detergentowego niż w śrucie sojowej nie stanowi u krów żadnego problemu. Część substancji antyodżywczych zawartych w śrucie ulega bowiem hydrolizie i rozkładowi w procesie bakteryjnego trawienia i fermentacji żwaczowej, zatracając swoje szkodliwe właściwości.

Charakterystyka

Śruta z rzepaku jest w całości produkowana w Polsce. Nie pochodzi z roślin modyfikowanych genetycznie, co stanowi bardzo dużą zaletę. Moda na ,,non GMO” obejmuje zainteresowanie produktami, takimi jak mleko od krów nie karmionych GMO, czy wołowinę o podobnej specyfice eko. Śruta rzepakowa przewyższa ponadto śrutę sojową pod względem zawartości metioniny z cystyną oraz obecnością wapnia i potasu. Aby poprawić smakowitość śruty rzepakowej, należy jak najwcześniej przyzwyczajać zwierzęta do jedzenia większych dawek rzepaku. Po pewnym czasie zjadają one z równą ochotą śrutę rzepakową i pobierają odpowiednie dawki pokarmu. W okresie okołoporodowym ilość i jakość zjadanej paszy jest niemal najważniejszym i jednym z decydujących elementów o występowaniu chorób metabolicznych. W okresie tym śrutę rzepakową należy urozmaicać również innymi paszami treściwymi, zawierającymi białko.
Wpływ pasz rzepakowych na jakość mięsa drobiowego i jaj.
Największą zaletą mięsa oraz jaj drobiu, karmionego śrutą rzepakową jest wzrost udziału w tych produktach kwasu linolenowego z rodziny kwasów omega-3. Są to właściwości niezwykle korzystne, mające duże znaczenie w profilaktyce miażdżycy. Dobry przyrost drobiu i przybieranie na wadze są czynnikiem gwarantującym pożądane walory mięsa.

Pasza rzepakowa w karmieniu karpia

W hodowli karpia niezbędne jest dokarmianie ryb. Pasza rzepakowa doskonale nadaje się do tego celu. Zarówno śruta, jak i makuch posiadają strukturę umożliwiającą pobór pokarmu przez ryby. Dzięki dokarmianiu śrutą rzepakową, możliwe jest uzyskanie 800- 1000 kilogramów karpia z powierzchni 1 ha. Dla porównania, naturalny pokarm stawowy pozwala osiągnąć wynik około 150- 300 kilogramów karpia na 1ha.

Zalety ekonomiczne stosowania śruty rzepakowej

  1. Wyższy przyrost dobowy masy ciała zwierząt rzeźnych ( drobiu, świń, bydła opasowego, a także ryb).
  2. Wyższa wydajność krów mlecznych.
  3. Krótszy okres chowu i tuczenia zwierząt rzeźnych.
  4. Poprawą wartości odżywczych mleka, mięsa i jaj.

Ponadto, krótsza droga od producenta do hodowcy jest także niewątpliwym atutem. Wykorzystanie naturalnych metod, bez GMO oraz bardzo korzystna cena w stosunku do śruty sojowej, sprawiają, że śruta rzepakowa wypada na tym tle dodatniej. Jest ona także jednym z najtańszych i niezastąpionych źródeł białka pochodzenia roślinnego.